Det finns många fördelar med att kombinera smarta och effektiva lösningar för digitala möten med konventionella möten. Att digitala möten sparar tid, pengar och är en miljövänlig mötesform kan de flesta räkna ut. Med rätt lösning som fokuserar på enkel användning, skapas stora fördelar.

Ett digitalt möte kan genomföras från en mängd olika system och enheter. När vi får förmånen att stötta våra kunder i valet av lösning, fokuserar vi på användarna, utan distraherande kringutrustning och tekniska hinder. Vi tror på enkelhet och utgår från genomtänkt systematik för att ge en bra start.

Vi är specialister inom video, bild, ljud och installation med stort fokus på estetik. Detta ger en positiv mötesupplevelse, då vi tar hänsyn till alla typer av behov. Vi anpassar våra lösningar för att användarna obehindrat ska kunna bedriva flertalet möten utan ansträngning.  

Oberoende partner

För att uppnå rätt effekt med stora vinster i form av ökad produktivitet, föredrar vi att utgå från kundens strategiska val före specifik teknik. Vi vet vilka fördelar som finns med de mötesplattformar marknaden erbjuder och hur en organisation kan öka användandet med bäst effekt utan tekniska begränsningar.
Vi har sedan 2003 fått förmånen att leverera en mängd olika enheter, mötesplattformar, rumssystem och videokonferenssystem för bästa funktionen till kunden. Valet av kringutrustning har stor betydelse för upplevelsen och möjligheten att bedriva omfattande möten . 

Med vår samlade erfarenhet och kompetens i kombination med omfattande statistik av nyttjandegrad, support och användarupplevelser, har vi en god grund att stå på för att kunna rekommendera rätt möteslösning till kunden. När allt detta faller på plats, går det att uppnå målet om ökad effektivitet och produktivitet. Kunden kan välja hur möten ska hanteras över kalenderåret, vilket ger frihet och flexibilitet.  

I en stor organisation, med verksamhet i flera städer eller flera länder, måste verksamheten samordnas mellan avdelningar. Detta kan ske på många olika sätt, genom att återkoppla via smarta och effektiva digitala möten kan man minska risken med resor och avsevärt minskade reskostnader med obekväma arbetstider.

En stor del i hur vi uttrycker oss, sker genom kroppsspråket, av denna anledning är smarta videolösningar väsentlig för att, i den mån organisationen beslutar, ersätta resor. Genom att boka in regelbundna digitala möten i samband med pågående projekt eller vid presentation av verksamhetsrapporter, skapas kostnadseffektivitet.

Ekonomi och miljö

En konferens, eller bara ett möte mellan två eller flera personer, tar tid och resurser i anspråk med utgifter såsom resekostnad, arbetskostnad, logi/övernattning och traktamente.

Med en smart och effektiv digital lösning sparar man in alla dessa kostnader. Utöver detta naturligtvis en stor vinst för klimatet. Ett digitalt möte, genererar enbart sju gram koldioxid oavsett var i världen mötet sker.

Vi du veta mer om smarta & effektiva möteslösningar?
Vi kontaktar dig!

 

Umeå (Huvudkontor)

Sandbackavägen 1
903 46 Umeå
+46 771 11 08 11

Stockholm

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
+46 771 11 08 11

Luleå

Aurorum 8B   
977 75 Luleå
+46 771 11 08 11