Mindspace

Driftinfo: Videosamtal med Acano-klienten har förändrade krav på portregler i brandväggar vilket kan orsaka ex nedkopplade möten. Våra kunders IT-ansvariga skall ha fått denna info med förhoppning om snabba åtgärder. Videomöten direkt från webbläsare fungerar som tidigare. Läs mer på https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7984

Stäng support

Kontakta Vår support

0771-11 08 11

Mindspace Online Helpdesk

Via Mindspace Helpdesk kan du registrera och följa supportärenden, eller hitta lösningen direkt genom att söka i vår breda Knowledge Base.

Låt oss genast få hjälpa Er

Kontakta oss via formulär

Videoverktygen för konferensrum och personligt bruk

Videosystemet är benämningen på den tekniska lösning som gör det interaktiva videomötet möjligt. Ett videosystem består i grund och botten av en sk videokodek, en kamera och en mikrofon. Hjärtat i systemet, kodeken, är komponenten som processar det digitala flödet från och till motparten som använder sig av motsvarande kodek. Motparten kan också vara ett virtuellt mötesrum, principen är densamma skillnaden är att man via mötesrummet kan vara fler än två deltagare. Kodeken kan antingen vara hårdvaru- eller mjukvarubaserad. Något förenklat kan man säga att man i normalfallet har en hårdvarubaserad lösning i konferensrummet eller i hörsalen/auditoriet samtidigt som man många gånger nöjer sig med en enklare mjukvarubaserad lösning till individuella behov av videomöten. Om man generaliserar lite ytterligare kan man säga att man i normalfallet använder en motoriserad kamera till den hårdvarubaserade lösningen medan man använder en enklare webbkamera till den personliga lösningen. Den motoriserade kameran gör det möjligt att panorera, tilta och zooma med kameran, med andra ord kan kameran fånga bilden där man så önskar i rummet. Tack vare den motoriserade kameran kan man alltid få den som är aktiv i blickfånget och därmed kan man bibehålla en närvarokänsla med fullt utbyte av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi hjälper Er att välja rätt videosystem för det aktuella ändamålet. Som motto har vi att inte bara erbjuda videosystem från enstaka tillverkare utan istället ha en så bred portfölj som möjligt där vi får stora möjligheter att hitta den mest ändamålsenliga lösningen för kunden.