Mindspace

Driftinfo: Videosamtal med Acano-klienten har förändrade krav på portregler i brandväggar vilket kan orsaka ex nedkopplade möten. Våra kunders IT-ansvariga skall ha fått denna info med förhoppning om snabba åtgärder. Videomöten direkt från webbläsare fungerar som tidigare. Läs mer på https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7984

Stäng support

Kontakta Vår support

0771-11 08 11

Mindspace Online Helpdesk

Via Mindspace Helpdesk kan du registrera och följa supportärenden, eller hitta lösningen direkt genom att söka i vår breda Knowledge Base.

Låt oss genast få hjälpa Er

Kontakta oss via formulär

Infrastruktur (Hosted or On Premises)

Vi har i portföljen tagit upp lösningar och infrastrukturella produkter från några av marknadens ledande tillverkare. Genomgående för dessa lösningar har vi har certifierad personal designar, säljer och tar ansvar för tekniken vid implementering. Produkter vi marknadsför och tar ansvar för är flerpartbryggor, Gatekeepers, SIP-registrar, Gateways (t ex ISDN och Lync), Management-verktyg för central drift mm. Dessa funktioner levereras både som ”Appliance-hårdvara” alternativt som ”Virtual machines” för t ex VMWare och HyperV miljöer.

Sammanhang:

I större sammanhang finns det ofta nätverksstrategiska vinster med att placera central infrastruktur på tillbörliga platser på kundens nätverk. Så kallad distribuerad video kan radikalt minska behovet av kritisk bandbredd där sektorerna är trånga. Globalt spridda företag har i traditionell mening störst motiv att jämföra tjänstebaserade lösningar med lösningar i egen regi. Det skall tilläggas att våra koncept för ”VaaS” också ibland omfattar central teknik som placeras i kundens förvar, s k ”On Premise”.