Mindspace

Driftinfo: Videosamtal med Acano-klienten har förändrade krav på portregler i brandväggar vilket kan orsaka ex nedkopplade möten. Våra kunders IT-ansvariga skall ha fått denna info med förhoppning om snabba åtgärder. Videomöten direkt från webbläsare fungerar som tidigare. Läs mer på https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7984

Stäng support

Kontakta Vår support

0771-11 08 11

Mindspace Online Helpdesk

Via Mindspace Helpdesk kan du registrera och följa supportärenden, eller hitta lösningen direkt genom att söka i vår breda Knowledge Base.

Låt oss genast få hjälpa Er

Kontakta oss via formulär

Hybrid Cloud Solution

Cisco coCloud är exemplet där man både äter kakan och har den kvar, med hybrid cloud optimeras möjligheterna. Behåll säkerhet, yttersta kvalitet och behov av systemintegration på företagets egna nätverk, medan flexibilitet, tillgänglighet, redundans återfås via molnet. Intelligensen i lösningen sköter automatiskt samtalsrouting så att den alltid blir ändamålsenligt, företagsmöten stannar inom privata domäner medan inbjudna deltagare kan ansluta sig genom molnet. Distribuerad video innebär också effektivaste sättet att använda dyrbara WAN-accesser på, alla deltagare på privat nätverk samutnyttjar anslutningen till molnet och behovet av bandbredd begränsas betydligt i jämförelse med en traditionell Cloud-baserad lösning. Cisco coCloud är svaret där företag och myndigheter inte vill kompromissa utan istället erhålla det bästa från två världar i en homogen lösning. Service och underhåll samordnas via ett samlat gränssnitt som endera kund eller leverantör managerar beroende på hur kunden önskar att lösningen skall förvaltas.